Всяка газова инсталация се състои от няколко елемента, основните от които са табло за регулиране на налягането и измерването на газа, тръби и фасонни части, газови уреди, система за сигнализация и доопълнителни елементи в зависимост от нуждите и използвания вид газ. Основен елемент на една газова инсталация е газовият котел.

Котлите на газ представляват високотехнологични решения, които наистина се отличават със своите удобства и перспективи. Уредите на газ, които се използват за отопление са доста разнообразни. Но онези, които се считат за наистина икономични и ефективни са именно котлите. Ползите от тяхното приложение се оказват не малко и това реално действа супер мотивиращо за клиентите, които имат нужда от това да инвестират в разумен и благоприятен за отоплителния сезон вариант. Залагайки на газов котел, имате съоръжение, което да захрани ефективно цялата отоплителна инсталация, която може да бъде водно подово отопление или радиатори за парно.

В зависимост от областта си на приложение газовите котли биват:
- Промишлени - те са предназначени и подходящи за помещения с много голяма площ, при които са необходими достигане на определени мощности за отоплението. Мощностите на тези котли започват от 50KW и достигат мощности над 1 МW, което ги прави подходящи за отопление на сгради с голямо РЗП. Те са проектирани за единично или каскадно свързване с отоплителни инсталации в нови сгради или за замяна на съществуващи котелни съоръжения. Промишлените газови котли са най-доброто решение за отопление на големи сгради и помещения, предвид консумацията им и първоначалната инвестиция. Предназначени са само за отопление, което означава, че не произвеждат битова гореща вода на проточен принцип.
- Битови - те са едни от най-добрите варианти за отопление чрез водна отоплителна инсталация – стандартно с радиатори, въздушни конвектори или подово отопление. Мощностите им обикновено са между 12 и 35 KW.

В зависимост от типа газовите котли биват:
- Конвенционални - обикновено имат ефективност от около 93% (на PCI), което зависи от качеството и системата за регулиране (която контролира зададените температури и предизвиква повече или по-малко цикли на включване/изключване). Температурата на водата на изхода на котела е около 70 до 80° C.
- Нискотемпературни - конвенционални котли, работещи при по-ниски температури, обикновено 40° C. Тази температура е достатъчна за топъл под или нискотемпературни радиатори.
- Кондензационни - работят на същия принцип на нагряване на водата през топлообменник. Към това се добавя етап за възстановяване на калориите, съдържащи се в изпаренията, чрез кондензация. Получава се и по-висок добив от порядъка на 105% (от PCI).

В зависимост от броя на контурите газовите котли биват:
- Едноконтурни - предназначени за отдаване на топлинна мощност към отоплителна водна система – стандартно с радиатори, въздушни конвектори или подово отопление и за подгряване на бойлер за битова гореща вода.
- Двуконтурни - подават отоплителна мощност не само към съществуваща водна отоплителна система, а и осигуряват битова гореща вода на поточен принцип, посредстством втория контур на газовия котел.

Други конструктивни особености, които трябва да бъдат взети предвид при избора на газов котел, са тип на системата за отвеждане на отработените газове, вид запалване, вид на горелката, вид на топлообменника и др.

Предимства на газовите отоплителни инсталации:
- Икономичен режим на работа;
- Високоефективно съоръжение;
- Лесен контрол и настройване на приятна температура;
- Опционално удобство и усвояване на топлинната енергия пълноценно;
- Максимално удовлетворение по отношение на разход на горивото;
- Не е нужно да има отделно, специално предназначено за това помещение в къщата, тъй като котела може да бъде разположен почти навсякъде, поради компактните му размери и тъй като при него няма отделяне на прах и мръсотия;
- Безопастност и сигурност - газовите котли притежават датчици за наличие на пламък и контрол на тяга, блокиращ термостат, устройства за изключване на котела, когато е спряно газоподаването или е прекъснато захранването с електроенергия.

Недостатъци на газовите отоплителни инсталации:
- Големи първоначални вложения за изграждане на водна отоплителна инсталация – стандартно с радиатори, въздушни конвектори или подово отопление.
- Може да възникне теч, който може да се поправи трудно – за да се търси повредата и да се ремонтира тръбопровода, водната отоплителна инсталация трябва да се демонтира и да се премахне замаската.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите идеи!