Слънцето е неизчерпаем източник на енергия, а слънчевата светлина е най-големият възможен източник на топлина и електричество, като генерирането им не замърсява околната среда. При производството на топлинна и електрическа енергия от слънчеви панели не се отделят парникови газове или други химикали като живак, арсений и серен диоксид.
Има три основни типа панели:
- За загряване на въздух;
- За загряване на вода;
- За производство на електричество (фотоволтаични).
Слънчевите панели за топла вода, известни още като слъчеви колектори са един от най-ефективните начини за получаване на безплатна топла вода през преходните сезони и лятото и ефективен начин за намаляване на сметките за топла вода през зимата. Ако колекторите са правилно изчислени, разположени на правилното място и са вързани с централната ви отоплителна система, можете да получите максимален ефект от тяхното използване.
В зависимост от конструкцията си соларните системи биват:
- Компактна система - водосъдържателя (бойлера за вода) е в обща конструкция със слънчевите колектори и всичко се монтира на покрива. Тези системи са с по-ниска цена в сравнение с останалите, но са подходящи за обекти с ниска консумация на топла вода или за сезонна употреба в месеците със силно слънчево греене;
- Сплит система - не загрява директно водата, използвана в домакинството, а обикновено използва друг флуид, който загрява водосъдържателя – най-често това е пропилен-гликол (антифриз), който не замръзва зимата. Слънчевите колектори се монтират на покрива и чрез тръби се свързват с обемен бойлер, разположен в сградата - котелно помещение, мазе, кухня. Обикновено тези системи се свързват с газов, пелетен, нафтов, електрически котел или термопомпа с монтиран обемен бойлер с две серпентини. През едната серпентина колекторите запоплят водата а когато е облачно или по-студено и водата не може да се загрее до желаната температура, дозатоплянето и се случва автоматично през другата серпентина, свързана към котела, термопомпата или с допълнително електрическо подгряване. По този начин, имате топла вода през цялата година и използвате максимално слънчевата енергия, като реализирате и икономия от разходите за енергоизточника, захранващ котела, дори и през студените месеци.
В зависимост от технологията и конструкцията на колекторите различаваме:
- Плоски (панелни) колектори - по-компактни и по-естетични, тъй като изглеждат като част от покрива. Конструктивно представляват кутия, изработена от метални профили, обикновено алуминиеви, стоманени или от поцинкована ламарина, с капак от стъкло или поликарбонат. В кутията се разполага абсорбатор (най-често цветна плоча със селективно покритие, осигуряващо добра поглъщателна способност), изолация, тръби и тръбни връзки.
- Вакуумно-тръбни - по-сложни в конструктивно отношение, характеризират се с по-голяма ефективност, но и с по-голяма себестойност. Изградени са от стъклени тръби, в които се поставя абсорбаторът, който обикновено е със селективно покритие. Абсорбаторът е оформен като двустранно оребрена тръба, през която преминава загряваният топлоносител. Стъклената тръба, в която се поставя абсорбаторът, се изработва от висококачествено стъкло и е с диаметър от порядъка на 100 - 200 мм с дебелина 2,5 мм, като в нея се поддържат условия на дълбок вакуум. По този начин се осигурява изключително добра изолация на абсорбатора, защита от корозия, предотвратяват се загубите на топлинна енергия към околната среда, а също така се осигурява ефективна работа на колектора и при минусови температури.
- Вакуумно-тръбни с термо тръби - най-добрите в технологично отношение слънчеви системи за производство на гореща вода, в които за повишаване ефективността на абсорбатора се използват топлинни тръби, обикновено медни. Конструктивно не се различават съществено от обикновените колектори с вакуумни тръби. Основната разлика е, че при тези колектори в медните тръби не циркулира вода, а летлива кипяща течност с ниска температура на изпарение, като топлообменът се извършва на принципа на хладилната техника - изпарение и кондензиране на топлоносителя.
В зависимост от техническото решение за конкретния обект соларните системи могат да бъдат директни или индиректни, с естествена или принудителна циркулация, термосифонни и др.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите идеи!