Вентилацията представлява контролиран обмен на въздушни маси в затворено пространство. Контролът може да бъде пълен или частичен и се определя от вида на вентилационната система. Видът на вентилацията се определя на етапа на проектиране на сградата. В същото време се вземат предвид както икономическите, така и техническите и санитарно-хигиенните условия.
В зависимост от принципа на движение на въздушните потоци вентилационните системи се делят на:
- Естествени - движението на въздушните потоците се основава на разликите в климатичните показатели на различни височини, вътре и извън сградата. Този тип вентилационни системи се инсталират в многоетажни жилищни сгради. Чистият въздух влиза в стаите през специални отвори на фасадата на сградата а после се изтеглят през вентилационни шахти и канали, чиито изходи се поставят в тоалетни, бани и кухни.
- Механични - използва се, когато е необходим гарантиран въздушен обмен. Тези състеми имат в състава си устройства, които позволяват да се създадат необходимите показатели за микроклимата, независимо от времето навън. Следователно този тип вентилационна система се използва широко в съвременните сгради.
- Смесени - частично да се използва първата в допълнение към втората възможност за вентилация.
В зависимост от обхвата си вентилационната система може да бъде:
- Обща - покрива изцяло обема на обекта, апартамента, офиса и може да бъде както естествена, така и механична.
- Локална - обслужва районите, където вредните емисии са най-интензивни. Такива системи се използват, когато трябва да се ограничи разпространението на пара или прах между помещенията в обекта.
В състава на вентилационната система, в зависимост от целите и задачите, които трябва да изпълнява, могат да влизат голям брой елементи и устройства: въздуховоди, елементи за приемане и разпределение, нагреватели, филтри, вентилатори, клапи и клапани, системи за автоматично управление и др.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите идеи!