"Клима комфорт 2019" ООД е регистрирана през 2019 година с ЕИК 205741891 и предмет на дейност:
- Изграждане, пpoeктиpaнe, проучване, дocтaвкa, нacтpoйкa и cepвиз нa климатични, гaзocнaбдитeлни, oтoплитeлни и вентилационни инсталации и пневмотранспорт;
- Проектиране и изпълнение на хладилна и топлоизолация на технологични съоръжения - съдове, резервоари, цистерни, тръбопроводи и арматури, проектиране и изпълнение на топлоизолация на строителни обекти фасади, покривни и основи;
- Проектиране и изпълнение на хидроизолация, както и ремонт на съществуващата такава на промишлени, обществени и жилищни сгради - покриви и основи;
- Изготвяне на проекто - сметна документация, експертни становища, консултации в областта на строителството, търговия със строителни материали и оборудване;
- Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- Дейност на търговско представителство и посредничество;
- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт на стоки, комисионни, производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителство, както и всички други дейности незабранени със закон.
Седалището на дружеството е в гр.Шумен, ул."В. Априлов" 36А и се управлява от Пламен Владимиров и Петко Балтов.

Как работим?

>> Свържете се с нас на някой от посочените телефони или на e-mail, за да обсъдим Вашите идеи;
>> Ние ще Ви посетим, за да направим оглед на обекта, ще прегледаме Вашият проект или ще разработим такъв за Вас, отговарящ в максимална степен на Вашите нужди и желания, съгласно нормативната уредба и добрите практики в областта;
>> Ще Ви предоставим подробна оферта, въз основа на постигнатите договорки, относно вид марка и модел на техниката, бюджет и срок за изпълнение;
>> Ще доставим цялата необходима техника, материали и аксесоари за реализиране на проекта или ще Ви съдействаме, в случай, че решите да си ги набавите сами;
>> Ще извършим монтажа на техниката професионално, качествено и в срок;
>> Ще извършим всички необходими настройки и ще проведем обучение за работа с техниката, в случай че това е необходимо;
>> Ще поемем гаранционното и след гаранционното обслужване на техниката;